Exenatide-là-dạng-thuốc-tiêm-mới-được-đưa-vào-điều-trị-tiểu-đường

06/03/2020

Exenatide là dạng thuốc tiêm mới được đưa vào điều trị tiểu đường

Exenatide là dạng thuốc tiêm mới được đưa vào điều trị tiểu đường

Viết bình luận