Đường huyết ở người tiểu đường và người bình thường là bao nhiêu?

Chào bạn,

Ở người không bị tiểu đường, đường huyết nằm trong khoảng 4.6mmol/l đến 5.6 mmol/l (đo sau khi nhịn ăn ít nhất 8 tiếng).

Còn ở những người mắc bệnh tiểu đường, không có một ngưỡng giá trị đường huyết “an toàn” chung. Tuy nhiên, Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ thống nhất, ngưỡng giá trị đường huyết an toàn khi đói mà người bệnh nên đạt được như sau:

  • Người bệnh tiểu đường dưới 59 tuổi và chưa xuất hiện biến chứng: 4.4 – 6.7mmol/l (80 – 120mg/dL)
  • Người bệnh trên 60 tuổi hoặc đã mắc các biến chứng: 5.6 – 10 mmol/l (100 – 180mg/dL)
  • Chỉ số HbA1c nên dưới 7%

Thân mến!

Viết bình luận