HbA1c cao – Nguy cơ tiềm ẩn biến chứng tiểu đường

Người tiểu đường thường thân thuộc hơn với chỉ số đường huyết mà ít khi quan tâm tới một chỉ số quan trọng khác quan trọng – đó là HbA1C. Chỉ số HbA1C không chỉ dùng để chẩn đoán bệnh mà còn phản ánh khả năng kiểm soát đường huyết và nguy cơ biến chứng […]

Xem thêm